Logo kolonie Blaberus slovo z ojediněle upravených písmen
Facebook
Twitter
osobní odběry v Brně

Modulární systém interiéru BLABERUS

aneb jak šváby ubytovat

interiér boxu - moduly

 
jak do boxu dám prokladky od vajec ..., ale ještě před tím si z nich připravím
 
moduly odpadové, stěhovací, odchytové, nadstavbové
proč
moduly
fixované rozestupy minimalizují riziko úrazu či deformací při tuhnutí nového skeletu švábů po svleku při manipulaci s nádobou či moduly a zajišťují potřebné větrání, propadání exkrementů i prostor pro námluvy a spojení
 
velikost jednotlivých modulů vychází především z velikosti boxu a určení modulu
 
rozměry
modulů
moduly od 2x1 vajíčko (odchytový) až po 6x5 vajíček (odpadový) x 1 a více vajíček na výšku v patrech, jak je vidět na obrázku s menšími moduly, u odpadového a stěhovacího doporučuji stejný rozměr v půdorysu, u výšky pouze jedno vajíčko je spojování méně úspěšné a pevnost je rovněž malá
 
konstrukce
modulu
prokladky nařezané v potřebných velikostech se spojí tavnou pistolí a vloží do bedny tak, aby vzniklé tunýlky směřovaly ode dna vzhůru a na ně kolmé k volnému prostoru nad miskami a tím byl zajištěn maximální tok vzduchu v kolonii a propadání exkrementů na dno, případně i s uříznutými vnějšími vršky pro lepší odvětrávání ubikace
 
odpadový
modul
je nejníže umístěným modulem, jako extrémně znehodnocený fekáliemi je určen k likvidaci při následném čištění boxu a zabírá krom části pro předkládání potravy celou plochu dna, přičemž jej lze rozdělit na dvě i více částí
 
stěhovací
modul
je určen ke stěhování kolonie, zejména jejího pachu a nejen švábů při čištění nebo změně bedny, je umístěn na modulu odpadovém, pro případné rozdělení kolonie doporučuji alespoň dvě části stejného půdorysu nad sebou, následně plní funkci modulu odpadového
 
odchytový
modul
v různé velikosti a počtu slouží k odchytu švábů bez nutnosti manipulovat s celou kolonií, zpravidla je umístěn na modulu stěhovacím, ale lze jej mít i na odpadovém vedle stěhovacího, případně i vedle odpadového, může plnit i funkci menšího stěhovacího či nadstavbového
 
nadstavbový
modul
nalezne využití při rozjezdu kolonie, kdy i ve velké bedně lze postupným přidáváním menších modulů docílit potřebný prostor pro šváby, přiměřený počtu a velikosti švábů tak, aby byla hustota švábů ideální pro rozmnožování, vždy je umístěn na odpadovém modulu, může plnit i funkci stěhovacího